Nieuwe medicijnen werken beter tegen hepatitis B

De laatste jaren zijn er steeds meer nieuwe geneesmiddelen op de markt gekomen voor de behandeling van hepatitis B. Deze medicijnen zijn krachtiger en voorkomen dat leverschade verergert. Artsen moeten de behandeling echter niet te vroeg stopzetten. Het duurt bij deze nieuwe medicijnen namelijk wat langer voordat het virus volledig wordt onderdrukt.

Hepatitis B is een virus dat ontsteking in de lever kan veroorzaken. Sommige mensen zijn drager van het virus en hebben geen symptomen. Bij anderen veroorzaakt het virus echter een chronische leverontsteking. De ontsteking kan ernstige vormen aannemen en zelfs overgaan in levercirrose. Bij levercirrose wordt gezond leverweefsel omgezet in littekenweefsel. Levercirrose gaat niet meer over.

Behandeling

Hepatitis B wordt meestal behandeld door een combinatie van zware antivirale medicijnen. Bij de oude generatie medicijnen wordt het geneesmiddel één keer per week toegediend met een injectie. Deze behandeling duurt een jaar, heeft veel bijwerkingen en werkt maar bij 30% van de mensen.

Bij de nieuwe generatie medicijnen is ook sprake van een langdurige behandeling. Maar deze medicijnen zijn een stuk gebruiksvriendelijker. Mensen hoeven alleen maar dagelijks een medicijn te slikken en hebben veel minder last van bijwerkingen. In deze studie is onderzocht wat het effect van deze medicijnen is op de lange termijn.

Onderzoek

Wetenschappers hebben de nieuwe antivirale geneesmiddelen getest op 333 mensen met chronische hepatitis B. Bij 21% van de mensen werd na 48 weken nog steeds virus in het bloed gemeten. Meestal wordt dan geadviseerd om de behandeling aan te passen. Maar uit deze studie blijkt dat wanneer patiënten doorgaan met de behandeling, alsnog het virus na 3 jaar volledig wordt onderdrukt bij 81% van de mensen. Het virus werd zelfs niet meer aangetoond in het bloed.

Aanhouder wint

Artsen moeten dus niet te snel met de behandeling stoppen, omdat het medicijn pas na lange tijd werkt. Bovendien is het beter om door te gaan met hetzelfde medicijn, omdat de kans op resistentie dan minder groot is. Bij resistentie is het virus sterker geworden dan het medicijn en werkt de behandeling niet meer. Hoe minder virus in het bloed gemeten werd in week 48, hoe groter de kans dat er geen virus meer in het bloed gemeten werd na 3 jaar.

Nieuwe generatie medicijnen krachtiger

Uit een andere studie bij 372 mensen met leverontsteking door hepatitis B blijkt dat de nieuwe medicijnen zelfs veel krachtiger zijn. De ernst van leverschade heeft bijvoorbeeld geen invloed op de kans van slagen van de behandeling. Het medicijn werkt zelfs bij mensen die levercirrose hebben gekregen. Bovendien voorkomt de nieuwe behandeling dat de leverschade na verloop van tijd verergert. Voor mensen met hepatitis B is de nieuwe behandeling dus een stuk beter vol te houden omdat de kans van slagen veel groter is.

Bron

R. Zoutendijk, Long-term Clinical Outcome of Antiviral Therapy for Chronic Hepatitis B

Proefschrift (2012) :
Erasmus MC Universitair Medisch Centrum